กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.1, 3, 5

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565
- 4.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- วันหยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.1, 3, 5 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.2, 4, 6 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.1, 3, 5 (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.2, 4, 6 (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- วันหยุดวันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- วันหยุดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- วันหยุดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- วันหยุดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ติดตั้งระบบสาย UTP ของกล้องวงจรปิด (วันที่ 4 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2565)
- วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 4.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำปฏิทินปีการศึกษา 2565

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep