กำหนดการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.2, 4, 6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565
- 4.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- วันหยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.1, 3, 5 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.2, 4, 6 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.1, 3, 5 (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/65 ป.2, 4, 6 (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- วันหยุดวันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- วันหยุดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- วันหยุดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- วันหยุดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ติดตั้งระบบสาย UTP ของกล้องวงจรปิด (วันที่ 4 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- ติดตั้งระบบสาย UTP ของกล้องวงจรปิดที่อาคารเรียน AC2000 (วันที่ 11 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1, 3, 5 (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.2, 4, 6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- เดินสาย UTP ระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียน AC2000 (วันที่ 18 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 22 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 26 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 27 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 28 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 29 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 30 ธ.ค. 2565)
- วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2565)
- วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2566)
- วันเปิดเรียน (วันที่ 3 ม.ค. 2566)
- งานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลปีใหม่ครอบครัวอัสสัมชัญ (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- ติดตั้งระบบสาย UTP ของกล้องวงจรปิดตึกไมเกิ้ล (วันที่ 8 ม.ค. 2566)
- การติดตั้งจอ SAMSUNG FLIP 85" ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- ทดสอบการใช้งาน Interactive Board 85" ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารเรียนพระนางฯ (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ขอเปลี่ยนเครื่องวัดฯ ชำรุด (วันที่ 19 ก.พ. 2566)
- ขอปิดระบบอินเตอร์เน็ต และ Server สาเหตุมีการเปลี่ยนเครื่องวัดฯ โดยการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา (วันที่ 19 ก.พ. 2566)
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และตรวจวัดค่าสาย LAN (วันที่ 19 ก.พ. 2566)
- ตรวจเช็คการติดตั้งกล้องวงจรปิดชุดใหม่ 130 จุด (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- วันมาฆบูชา (วันหยุด) (วันที่ 6 มี.ค. 2566)
- ส่งมอบกล้องวงจรปิด จำนวน 130 จุด (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด (วันที่ 25 มี.ค. 2566)
- การส่งมอบจอ SAMSUNG FilpBoard 85" เพิ่มเติม 41 จอ (วันที่ 25 เม.ย. 2566)
- ติดตั้งจอ SAMSUNG Filpboard 85" แบบใช้ขาตั้ง (วันที่ 25 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 4.1 จัดตารางปฏิทิน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- ส่งมอบจอ Interactive Board ห้องเรียน ป.1-ป.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำปฏิทินปีการศึกษา 2565

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep