กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2566

มีการแข่งขัน ACP Football Championship 2022 ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุ 10 ปี

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
10:30 - 14:45

10.30. น. - 11.30. น.   - การแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ สนาม 1-2

13.00. น. - 14.00. น.   - การแข่งขัน ชิงชนะเลิศ  สนาม 1  และ ชิงอันดับที่ 3 สนาม 2

                                                     14.15. น.                     - นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน เข้าแถวที่สนามฟุตบอล เพื่อต้อนรับ

                                                   ประธานในพิธี

                                                     14.30. น.                     - ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณงาน

                                                                                         - มาสเตอร์สุชาติ   วิบูลศิลป์โสภณ  กล่าวรายงานเชิญ

                                                   ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

                                                 - ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา และกล่าวปิดการแข่งขัน

                                                                                        - พิธีกรเชิญถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ และนักกีฬา

                                                    14.45. น.                     - ปิดการแข่งขัน

สถานที่:สนามฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุชาติ วิบูลศิลป์โสภณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- SKM_C45823011817060.jpg - SKM_C45823011817060.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายนอก

       6.3.1.1 การจัดการแข่งขัน ACP Basketball Championship รุ่น 12 ปี ประถม

       6.3.1.2 การจัดการแข่งขัน ACP Football     Championship รุ่น  10 ,12 ปี ประถม

6.3.2 ประชุมวางแผนดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอก

6.3.3 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอก

6.3.4 สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอก

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก
- 6.3 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การแข่งบาสเกตบอลกระชับมิตร (วันที่ 3 ก.ย. 2565)
- ACT’60 th Anniversary Swimming Championship ครั้งที่ 12 (วันที่ 15 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ SG. Basketball Challenge 2022 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ SG. Basketball Challenge 2022 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ SG. Basketball Challenge 2022 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- การจัดการแข่งขัน ACP Football Championship 2022 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- การจัดการแข่งขัน ACP Football Championship 2022 (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการพนัสคัพ ครั้งที่ 25 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ACP Championship 2022 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ACP Championship 2022 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ACP Championship 2022 (วันที่ 8 ธ.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ACP Championship 2022 (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- แข่งขัน ACP Football Championship 2022 ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุ 10 ปี (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- มีการแข่งขัน ACP Football Championship 2022 ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุ 10 ปี (วันที่ 31 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกีฬา ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep