กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566

การแข่งขันฟุตซอล ป.1

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
11:30 - 12:00

ชิงชนะเลิศ

ทีมชนะคู่ที่ 1 – ทีมชนะคู่ที่ 2

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 282 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ACP GAMES

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 

6.2.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  

6.2.3 ดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  

6.2.4 สรุปผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ACP GAMES
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- 6.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ACP GAMES (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งชักเย่อ ป.1 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.2 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.3 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.4 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.6 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.5 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.2 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.2 (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.2 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.2 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.2 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.2 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.5 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.5 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.2 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.5 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.2 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.2 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.5 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ป.4 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.2 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.5 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอล ป.5 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.2 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.2 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.2 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.2 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันชักเย่อ ป.2 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอล ป.6 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.3 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.5 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ป.1 (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.6 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.6 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACP GAMES 2022 (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.6 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.6 (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.6 (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกรีฑา ACP GAMES 2022 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.4 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- กรีฑาสี ACP เกมส์ 2022 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ป.6 (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.1 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตซอล ป.3 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- การคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียนประจำปี 2566 (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- การคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียนประจำปี 2566 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- การคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียนประจำปี 2566 (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- การคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียนประจำปี 2566 (วันที่ 9 ก.พ. 2566)
- การคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียนประจำปี 2566 (วันที่ 10 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกีฬา ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep