วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน (งานกิจกรรม)
วันที่ 16 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม วันมุทิตาจิตครูเกษียณ (งานกิจกรรม)
วันที่ 16 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ (งานกิจกรรม)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม วัน ฟ. ฮีแลร์ (งานกิจกรรม)
วันที่ 13 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรม)
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอยนักบุญมงฟอร์ต (งานกิจกรรม)
วันที่ 14 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน (งานกิจกรรม)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 父亲节 Father’s Day Celebration (งานกิจกรรม)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน (งานกิจกรรม)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรม)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรม)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน (งานกิจกรรม)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ (งานกิจกรรม)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรม)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีไหว้ครู (งานกิจกรรม)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรม)