จัดอบรม "มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยในโรงเรียน"
(15/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานสุขอนามัย)      
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คุณครูและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2565
(01/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานสุขอนามัย)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 หลักสูตร English Program
(22/เมษายน/2565 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
(22/เมษายน/2565 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.5 หลักสูตร English Program
(22/เมษายน/2565 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.5 หลักสูตรสถานศึกษา
(22/เมษายน/2565 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.4 หลักสูตร English Program
(22/เมษายน/2565 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.4 หลักสูตรสถานศึกษา
(22/เมษายน/2565 ::
จาก งานวัดผล)